Pamiętaj o swoich prawach konsumenta!

Pamiętaj o swoich prawach konsumenta!

Nie daj się oszukać tego lata! Czy nowa ustawa o prawach konsumenta zapewni nam tego roku bezpieczne wakacje?

Z zeszłym roku wielu z nas padło ofiarą manipulacji i nieuczciwości opartej na zatajaniu pewnych, istotnych informacji przez sprzedawców. W trosce o utrzymanie wysokiego poziomu tych dwóch aspektów sieciowego handlu, wprowadzone zostały w życie zmiany wymagające dużej staranności w procesie informacyjnym oraz uczciwości w podejściu do klienta. Czy nowe prawo jest jednak w stanie zagwarantować nam bezpieczny wyjazd z e-biura podróży i udane, wakacyjne zakupy on-line?

Gorące wyprzedaże lata 2015

Nastał czas letnich obniżek i finalizacji planów na najbliższe dwa miesiące. W te wakacje zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy, zobowiązani są do przestrzegania nowych przepisów. Ich wdrożenie wymagało modyfikacji mechanizmów, poprawek w regulaminach oraz dostosowania ścieżek zakupowych do obowiązującej regulacji prawnej. Uwaga! Prawa otrzymali nie tylko konsumenci, ale i usługodawcy. Uzyskali między innymi prawo do dochodzenia od klienta odszkodowania za obniżenie wartości rzeczy zwracanej po odstąpieniu od umowy (z zastrzeżeniem użycia jej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania). Dlatego pamiętajmy, zażywajmy dóbr lata zgodnie z ich przeznaczeniem, inaczej przyjdzie nam za to zapłacić. A już o tym, żeby coś się nam zwróciło, nie ma mowy.

Najwyższa pora usystematyzować wiedzę w zakresie e-prawa

Nowa ustawa wynika z obowiązku wdrożenia unijnej dyrektywy 2011/83/UE. Jej najbardziej widocznym i zarazem najbardziej kontrowersyjnym punktem jest kwestia wydłużenia czasu na odstąpienie od transakcji bez podania przyczyny. Do tej pory prawo zapewniało dziesięć dni na podjęcie takiej decyzji. Obecnie, jako konsumentom przysługuje nam okres czternastu dni, który może wydłużyć się nawet do roku w sytuacji, gdy sklep nie zamieści wyraźnej i czytelnej informacji na ten temat. Co istotne, zwrotowi podlega każdy produkt noszący znamiona używania czy uszkodzenia. Jeżeli sklep nie zamieścił informacji o kosztach zwrotu towaru, klienci zwolnieni są także z obowiązku ich pokrycia. Dlatego regulaminy sklepów, muszą być jasne, czytelne, wyraźnie i łatwo dostępne. To samo tyczy się treści witryn WWW. Nowelizacja praw konsumenta wyraźnie wspiera uczciwy handel, jednak historia uczy nas, że oszuści zawsze znajdą jakąś lukę w prawie.

Oko-licznik sposobu składania zamówień

Zgodnie z prawem, do zawarcia transakcji niezbędna jest szczegółowa informacja na stronie sklepu internetowego na temat skutków działań konsumenta, a zwłaszcza o wszelkich czynności zakupu bez względu na formę płatności. Przycisk służący do składania zamówień powinien być opatrzony informacją „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub napisem równoznacznym. Sporna pozostaje kwestia czy praktyczny termin „kupuję” jest faktycznie równoznaczny. Problematyczna jest też zasadność bezwzględnego wymogu udostępnienia kupującemu pełnej i prawdziwej informacji o cenie produktu za jaką (w myśl przepisów) uchodzi cena z wliczonymi w nią wszystkimi podatkami oraz ewentualnymi opłatami dodatkowymi (w tym kosztem przesyłki towaru). Znacznemu ograniczeniu uległa praktyka stosowania „opłat domyślnych”. O każdym takim naliczeniu kupujący musi być jednoznacznie poinformowany, a wszelkie płatności dodatkowe zyskują moc prawną jedynie w sytuacji, gdy kupujący osobiście zaznaczy je w formularzu zamówienia.

Zimna kąpiel, czyli słona procedura reklamacji i zwrotu towaru

Na chwilę obecną otrzymując wadliwy towar klient uprawniony jest do żądania naprawy lub wymiany na nowy. Odstąpienie od umowy staje się możliwe, gdy powyższe żądania stają się niewykonalne z przyczyn niezależnych od sprzedającego lub wiążą się z nadmiernymi trudnościami. Nowe przepisy zdecydowanie zmieniają sytuację, przyznając konsumentowi prawo żądania odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny towaru. Jakie kary zagrażają przedsiębiorcom, którzy nie zastosują się do nowego prawa. W niektórych przypadkach są to nie tyle sankcje prawne, co narażenie na dodatkowe koszty związane z biznesową działalnością. Jeśli więc na przycisku zamówienia brak jest informacji „transakcja z obowiązkiem zapłaty”, przedsiębiorca naraża się na ryzyko poniesienia kosztów dostarczenia przesyłki, której klient nie odbierze. W myśl nowych przepisów taka sytuacja oznacza, że umowa nie została zawarta i kupujący nie będzie dysponował możliwością wezwania do zapłaty klienta, który naraził go na koszta. Brak informacji o prawie odstąpienia od umowy przedłuży jego termin z 14 dni do 12 miesięcy od zawarcia umowy, przy czym zwracający zwolniony będzie z odpowiedzialności za stan zwróconego towaru. Ponadto prawo przewiduje możliwość nałożenia kar finansowych na nieuczciwego przedsiębiorcę (od 20 do 5000 zł), zaś w skrajnych przypadkach naruszenia zbiorowego interesu konsumentów przedsiębiorca ponosi ryzyko nałożenia przez UOKiK kary finansowej do 10% przychodów za miniony rok rozliczeniowy.

Czas na zmiany! Jak przygotować się i dobrze zorganizować e-wakacje?

Zmian nie należy się bać! Są one niezmienną i niezbywalną częścią naszego życia. Służąc poprawie sytuacji na rynku, zapewniają nam lepsze warunki bytowania, a więc dokonywania korzystniejszych transakcji. Ich głównym celem jest pomagać, nie szkodzić! Dlatego podchodźmy do e-marketingowych przemian pozytywnie i z optymizmem. Aby dobrze zaplanować e-wakacje wystarczy uważnie i ze zrozumieniem przeczytać tekst nowej ustawy. Jeszcze raz przypominamy, nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania!